Nieuw boek "Home Keeps Moving"

Er is een nieuw interessant Engelstalig boek verschenen "Home Keeps Moving", het is geschreven door Heidi Sand-Hart. Zij beschrijft over hoe het is om een Third culture kid(TCK) te zijn, dus hoe het is om in het buitenland op te groeien. Zij heeft in Engeland, India en Norwegen gewoond. Het is een makkelijk leesbaar, met humour gechreven, openhartig boek.

Het voorwoord is geschreven door Ruth van Reken van het boek "Third Culture Kids". Heidi schrijft over het afscheid nemen van haar vrienden als ze weer gingen verhuizen. Ook komt de "reverse culture shock" aan de orde, als ze weer in Engeland terug kwamen.